A csillagda és szakkörünk története


… hogy távcsövet adjak, minél több ember kezébe

Kevés középiskola dicsekedhet ma Magyarországon azzal, hogy benne csillagvizsgáló működik. Persze sok tanintézet rendelkezik távcsővel, de az már ritkaság számba megy, hogy egy iskola tetején jól megépített kupolában modern, nagy teljesítményű műszer szolgálja a csillagászat oktatását, népszerűsítését. Kinek köszönheti iskolánk az amatőr csillagászati hagyományok megteremtését a távcsöves megfigyelés lehetőségét?

Kulin Györgynek, aki 1949-1953 között tanított a Könyves Kálmán Gimnáziumban. Százéves iskolánk életében ez a négy év röpke epizódnak tűnhet csupán, de ez a rövid idő olyan szellemi kincsekkel gyarapította iskolánkat, amelyek fényében ma is boldogan megmártózhatunk. Nehéz elragadtatás nélkül írni róla annak, aki megismerte az általa életre hívott amatőr-csillagász mozgalmat, gyermekként-ifjúként átélte azt a csodát, amelyet Galilei élt át először az emberiség történetében, amikor a saját maga készítette távcsőbe nézve kitárult előtte a titokzatos univerzum, bepillantást engedve addig rejtett titkaiba. Ennek a csodának a megélését sok százezren Kulin Györgynek, mindannyiunk Gyurka bácsijának köszönhetjük. Az Ő csillagászatot népszerűsítő újságcikkei, könyvei, előadásai, „fertőztek” meg sokunkat a csillagászat szeretetének vírusával.

Az iskola homlokzata az 1960-as éveben

Életrajzából, viaszemlékezéseiből, tudjuk, hogy a gimnáziumunkban töltött idő száműzetés volt számára. 1949-ben az akkor már nemzetközi hírű tudóst a diktatúra megfosztotta a gellérthegyi Uránia csillagvizsgáló igazgatói állásától. Egy ideig munka nélkül volt, majd a Könyves Kálmán Gimnáziumban lett óraadó tanár. Emberi nagyságát bizonyítja, hogy ebben az élethelyzetben is felül tudott emelkedni a keserű csalódottságon. Anyagi nehézségei közepette is talált módot arra, hogy az amatőr mozgalomért dolgozzon.

1986-ban így emlékezik erre az időszakra:

…száműzetésem idején elmentem egy kisiparoshoz, aki felvett inasnak és kitanított az üveg optikai megmunkálására és a távcsőtükör készítésére. A műhelyben sorozatban készült 30cm-es távcsőtükrökkel az egész országot ellátó minden nagyobb városban 30cm-es távcsővel dolgozó csillagvizsgáló épült.

Ebben az időben fogalmazta meg azt az eszméjét amely mellett élete végéig kitartott:

Az iskolából kikerülő minden fiatal legalább annyit lásson a távcsövön át az égboltból, amennyit Galilei látott.

A Kulin-féle távcsőtükrök

A gimnázium igazgatósága 1950 június hóban felkért egy csillagászati távcső megtervezésére. Mivel az iskola a szükséges anyagiakban nem bővelkedett, olyan anyagokat kellett felkutatni melyek olcsón beszerezhetők. Egy pár lelkes diákkal kézi kocsit húzva jártuk végig a Váci úti ócskavas telepeket és szedtük össze a szükséges anyagokat. A közben elkészült műhelyrajzok alapján az újpesti Fémipari Technikumban munkálták meg az alkatrészeket. A különleges formájú vasbetonból készült távcső oszlopot az iskola folyosóján öntöttük formába. Az alkatrészek festése és a távcső összeszerelése a tanári szobában történt. A távcső elkészült és egyelőre a tanári szobában várta, hogy egy alkalmas helyen felállítva üzembe vegyék.Az újpesti Tanács 1953-ban 90 000 Ft-ot szavaz meg az iskola tetején építendő tetőterasz költségeire, melyen egy fabódéban lenne elhelyezve a távcső. Ezt a megoldást nem tartottam megfelelőnek, és egy 4 méter átmérőjű, fémszerkezetű, forgatható kupolát terveztem.
A tervrajzok bemutatása után a kupolás megoldást választja a gimnázium igazgatósága. Így készülnek el a végleges tervek. A tetőtérbe szakköri előadó terem, fotólaboratórium és szertári fülke lesz beépítve. Az építés megindult és most már gondoskodni kellett arról is, hogy a kupola vasszerkezeti részei az építés befejezéséig elkészüljenek, és felszerelhetők legyenek. Szabó László gimnáziumi igazgatóval felkerestük a MÁV Landler Jenő Járműjavító vállalatvezetőjét, aki készségesen vállalta az ügy patronálását és engedélyt adott, hogy a tanoncműhely átadott rajzok alapján a kupola vasszerkezeti részeit elkészítse.

Épül a csillagvizsgáló (1953.)

Az építkezés 1954 őszén befejeződött ás a kupola vasszerkezete is elkészült. Igen nagy és veszélyes munka volt a kupola súlyos szerkezeti részeinek felszállítása a teraszra négy emelet magasra. Ezt egy csigasor és egy csapat diák segítségével oldottuk meg. A 200 méteres horgonykötelet a hajógyártól kaptuk kölcsön.
1955 májusában megkezdtük a kupola összeszerelését. A hegesztő dinamó és a szükséges erősségű áram megszerzése is elég gondot adott, ebben a BSZKRT segített. A kupola szerelésénél Dienes László kémia és rajztanár, Zsombok Zoltán IV. oszt. tanuló és a Landler J.J. egy kiküldött hegesztőnője voltak szorgalmas segítőtársaim. A váz összeállítása, a burkoló lemezek kiszabása, felhegesztése sok száz munkaórát felemésztett. Augusztus végére a kupola kívül-belül befestve készen áll.

A következő munka a távcső felszállítása és összeszerelése. A 3 mázsás betonoszlop ismét próbára teszi erőnket, nem volt könnyű a szűk lépcsőn felvinni a teraszra.

A csillagvizsgáló távcsöve (1956. június)

A szétlőtt iskola (1956. november)

Elkészült a szép csillagvizsgáló, melyik közép- európai viszonylatban is jelentős, Magyarországom pedig a második legnagyobb távcső. 1956. VI. 24.-én a gimnázium 50 éves évfordulóján rendezett ünnepélyen az iskola igazgatója ismerteti a csillagvizsgáló elkészítésének történetét és a vendégeknek bemutatja a távcsövet és a kupolát.
1956. XI. hóban a forradalom idején az iskola és a kupola, valamint a távcső is megsérült, használhatatlanná vált.
A kupola és a távcső hitelfedezet hiányában évekig vár a helyreállításra.
1958. IX. hóban levélben fordultam a Népszabadság szerkesztőségéhez és a Központi Pártbizottsághoz a kupola és a távcső helyreállítása és üzembe helyezése ügyében.
A IV. ker. Tanács oktatási osztály megbízásából, 1960. IV. 1.-én elkészítettem a kupola és távcső helyreállításának költségtervezetét. Ennek alapján 1961-62-ben az Uránia Csillagvizsgáló műhelyében elvégeztem a távcső helyreállítási munkáit.

1962. X. 21.-én képes riport jelenik meg az újságban, hogy felszerelték a kupolában az újjá alakított távcsövet. Hát tíz év után mégis sikerülni fog? Valóra válik egy terv?

Az 1962-es felújítást követően a szakköri munka vezető tanár hiányában megszakad. 1970-76 között, Flórik György tanár úr irányításával aktív amatőr munka folyik a csillagdában, ami ekkor bemutató csillagvizsgálóként is működik sok-sok élményhez juttatva a környék általános és középiskolás tanulóit. Flórik tanár úr távozásával e szép hagyomány megszakad.

Több mint két évtizedes pangás után a Kulin- csillagda sokadik újjászületése 2000 szeptemberében következik be. Ekkor adják át a felújított csillagvizsgálót mely 2001-ben Kulin György nevét kapja. A felújítás költségei kétmillió forint fölé rúgnak, melyet az önkormányzat, az iskola, valamint az iskola alapítványa fedez.

A jelenlegi 150/1600-as refraktor

Csordás László és Szepesváry László tanár urak vezetésével újjáéled a szakköri munka is. A régi műszerparkot felváltja egy korszerű, nagy teljesítményű 15 cm átmérőjű lencsés távcső, más néven refraktor, amelyet fejlett modern számítógépes műszerpark segít. A képek rögzítése is digitális úton történik. Egy jó minőségű webkamera 3-4 perces filmfelvételt készít a vizsgált égitestről, egy számítógépes program pedig, ebből a sok ezer képkockából, a legjobb részleteket összegyúrva kiváló minőségű képeket készít. A távcső vezérlését is számítógép végzi.

Fényszennyezés Újpesten

Jómagam (Udvari Imre – a szerk.) 2005-ben, az iskola és Gyurka bácsi születésének 100. évfordulóján kerültem a Könyvesbe tanítani. Nagy megtiszteltetésként ért, hogy Szepesváry igazgató helyettes úr átadta a szakkör vezetését számomra, hiszen temérdek munkája mellett ezt már nem tudta vinni. Megilletődve kezdtem a munkához, annak a szakkörnek a vezetéséhez, amelyet ő alapított. Hiszen én is annak a generációnak vagyok a tagja, amely gyermekként, ifjúként tőle kapta a csillagászat iránti olthatatlan rajongását. Engem is az Ő csillagászatot népszerűsítő egyik újságcikke „fertőzött” meg a csillagászat szeretetének vírusával.

Az első gond máris megoldhatatlannak bizonyult. Hiába a kupola, hiába a 150/1600-as UNOPTIK refraktor, Fornax 51-es mechanikával, a jó webkamera, a hihetetlen méretű fényszennyezés útját állta törekvéseinknek (az iskola Újpest központjában van). Egy hétvégi UTE meccs fényszórói a fél égboltot bevilágították. Mit tenne az én helyemben Gyurka bácsi? Biztos nem adná fel egykönnyen. Ekkor olvastam egy volt tanítványának, egykori Könyves diáknak kedves visszaemlékező szavait róla. De hiszen ez az ember Magyarország egyik leggazdagabb embere! Mi lenne, ha ecsetelve a helyzetünket, anyagi támogatását kérném? Hiszen neki aztán nem kell sokat magyarázni, hogy mik is azok a kulini hagyományok, mi is az a kulini eszme. Nem sokan biztattak a levél elküldésére, de Gyurka bácsi szelleme ismét velünk volt. Egy héten belül Dr. Kapolyi László (most már felfedhető a név, hiszen pár hónapja távozott az élők sorából) magán vagyonából 15 ezer Euróval járult hozzá szakkörünk műszerparkjának fejlesztéséhez.

Fő műszerünk egy RCX 400-as Meade reflektor, de sikerült szert tennünk egy 80/480-as Meade Triplet-APO-ra, egy Coronado PST naptávcsőre, bolygókamerára, tükörreflexes fényképezőre, számítógépekre, mechanikákra. Műszerparkunkat gazdagítja egy 250/1750-es Dobson reflektor is. Mindez 2008-ban történt, ezek az évek rendkívül termékenynek bizonyultak. Ma már elmondhatjuk – talán nem szerénytelenség – hogy az ország középiskoláinak egyik legjobban felszerelt, egyik legsikeresebb szakköre a miénk.

Asztrofotózáshoz használt távcsőrendszerünk 2011-ből

Súlyzó-köd Piszkéstetőről

Az utóbbi évek eredményei közül az első említésre méltó a 2005-ben iskolánkban megrendezett Kulin György Országos Csillagászati Diákvetélkedő döntőjén elért eredmény. Ez a verseny azért volt szívünkhöz közeli, mert iskolánk, akárcsak Kulin tanár úr 1905-ben született. A százéves születésnap tehát kettős ünnep volt számunkra. Ezen a döntőn az induló 260 csapat közül a miénk az országos döntőn a 7. helyezést érte el. A Csapat tagjai: Monoki Ádám, Kocsis Jenő, és Gaál Dávid voltak.

A következő években beindult műszerbeszerzés lehetővé tette az észlelések, mérések pontos dokumentálását, nyári csillagászati észlelőtáborok megtartását. 2011-ben a Grósz Péter, Horváth Balázs, Szabó Péter összetételű csapat megnyerte a Határ a csillagos ég pályázatot, melynek eredményeként a fiúk 1 órára megkapták Magyarország második legnagyobb távcsövét észlelésre. Az általuk készített díjnyertes asztrofotó nagy visszhangot váltott ki a csillagász berkekben. Az MTA piszkéstetői obszervatóriuma ezzel a képpel hirdeti azóta is társadalmi kapcsolatait.

Ugyancsak ebben az évben hirdették meg az V. Kulin György Országos csillagászati versenyt. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen megtartott országos döntőn 2012 tavaszán Granát Roland tanulónk a harmadik helyezést érte el. Pegazus nevű csapatunk (Pacher Éva, Szabó Zoltán, Granát Roland) szintén harmadik lett. Roland ezzel az eredménnyel kivívta a VI. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián való részvétel jogát. A versenyt Rio de Janeiróban rendezték. Az öt fős magyar csapatot Dr. Hegedűs Tiborral, a bajai csillagvizsgáló igazgatójával ketten vezettük, én amolyan másodedzőként. Roland ezen a versenyen dicséretben részesült.

Gratulációk az eredményhirdetés után

2013 tavaszán a Parlamentben a csapat tagjai és a csapatvezetők miniszteri dicséretben részesültek. Ebben az időben iskolánk rendezte az olimpiai válogató országos versenyét, ezen Roland a második helyezésével biztosította a 2013-as olimpián való részvételének jogát. A görögországi Voloszban megtartott 7. Csillagászati Diákolimpián Granát Roland bronzérmet szerzett. Tudomásunk szerint ez Újpest első érme, amit tudományos diákolimpián újpesti tanuló szerzett. A magyar csapat egyébként ezen a versenyen a várakozásokon felül teljesített, egy ezüst, két bronz és egy negyedik helyezés volt a „ termés”. A csapatvezetés megegyezett a riói olimpiáéval.

Az eseménynek meglepően nagy országos visszhangja volt, az MTI hírét nagyon sok sajtóorgánum vette át, és a csapat tagjai, valamint vezetői sok sajtómeghívást kaptak.
A csapat tagjai, valamint a csapatvezetők munkáját köszönő levélben ismerte el Pálinkás József, a Magyar Tudományos akadémia akkori elnöke.

2014 januárjában a Parlamentben köszöntötték a diákolimpiákon részt vett csapatok tagjait, felkészítő tanáraikat, a felkészítésben nagy szerepet vállaló intézményeket. Ekkor Granát Roland volt tanulónk miniszterelnöki ösztöndíjat és kitüntetést kapott, a csapatvezetők pedig miniszteri és miniszterelnöki elismerésben részesültek. Iskolánk pedig, mint a felkészítésben kiemelkedő munkát végzett szervezet miniszteri elismerésben részesült. Az elismerés rangját emeli, hogy olyan intézményekkel együtt kaptuk a kitüntetést, mint a Szegedi Tudományegyetem Élettani Szervezettani és Idegtudományi Tanszéke vagy a Bolyai János Matematikai Társulat.

Újévi köszöntőn a csillagászok

Mindezen események előtt, a tanév kezdetén, 2013 szeptemberében egy hosszú hétvégén rendeztük meg a magyar amatőrcsillagászok „Mekkájában” Ágasváron észlelőtáborunkat, ahol remek napkitörés videók készültek.

2014 tavaszán ismét iskolánk rendezte a 8. csillagászati és asztrofizikai diákolimpia országos válogató versenyét. A Romániában megrendezett olimpián szereplő magyar csapatba ezúttal nem került Könyves diák, de a felkészülésben részt vett Tószegi Balázs tanulónk, reméljük a jövőben ő is bekerül a csapatba. Ezen a versenyen is Dr. Hegedűs Tibor, és jómagam voltunk a csapatvezetők.

2014 októberében egyelőre kísérleti jelleggel iskolánkban országos olimpiai felkészítő szakkört indítottunk, a hetedik foglalkozáson vagyunk túl, az ország különböző helyeiről érkeznek hozzánk az érdeklődő diákok. Két lelkes volt olimpikonunk vállalt oroszlánrészt ebben a szakköri munkában: Dálya Gergely és Bécsy Bence egyetemi hallgatók. Szeretnénk ha a Könyves a jövőben is a magyar csillagászati diákolimpiai mozgalom egyik oszlopa lenne.

Érdekes színfoltja volt szakköri életünknek a járda-csillagászati mozgalomba való bekapcsolódásunk. 2014 május 10-én a Csillagászat Napján nagy érdeklődés mellett állítottuk fel egyik távcsövünket az önkormányzat épülete mögött. Az éppen arra járóknak tartottak égi bemutatót szakköröseink.

Kulin tanár úr biztosan elégedetten mosolyog odaföntről, látva, hogy ismét érdeklődő diákok zsivaja tölti meg derült hétvégi éjszakákon a gimnázium csendjét.

Írta: Udvardi Imre